Văn bản Ví dụ

 

Sử dụng khối Văn bản này để kể câu chuyện về khóa học hoặc huấn luyện viên của bạn.

 

Viết bất cứ thứ gì từ một dòng chữ đến các đoạn văn chi tiết để cho khách truy cập biết thêm về những gì bạn đang bán.

Khối này - cùng với các khối khác chứa nội dung văn bản - hỗ trợ nhiều định dạng văn bản khác nhau như kích thước tiêu đề, kiểu phông chữ, căn chỉnh, danh sách có thứ tự và không có thứ tự, siêu liên kết và màu sắc.